NCZ S.A. KO.7.2019
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W PORADNI URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ W NCZ S.A.

Informacje o konkursie:
2019-05-23 - OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
2019-05-31 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.6.2019
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM DLA NCZ S.A.

Informacje o konkursie:
2019-03-14 - OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
2019-03-25 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.5.2019
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W ODDZIAŁACH DZIECIĘCYM I NEONATOLOGICZNYM DLA NCZ S.A.

Informacje o konkursie:
2019-03-14 - OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
2019-03-26 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy Zadanie nr 1
4. Projekt umowy Zadanie nr 2
5. Projekt umowy Zadanie nr 3
6. Projekt umowy Zadanie nr 4

NCZ S.A. KO.4.2019
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PIELĘGNIARSKIE ORAZ ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W DNI POWSZEDNIE OD GODZ. 18.00 DO 08.00 DNIA NASTĘPNEGO ORAZ W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA OD GODZ. 08.00 DO 08.00 DNIA NASTĘPNEGO ZORGANIZOWANE W NCZ S.A.

Informacje o konkursie:
2019-03-14 - OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
2019-03-26 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 - Pielęgniarki
4. Projekt umowy Zadanie nr 3 - Lekarze
5. Oświadczenie do umowy zlecenia

NCZ S.A. KO.3.2019
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE WYKONYWANIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH DLA NCZ S.A.

Informacje o konkursie:
2019-03-06 - OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
2019-03-12 - ZMIANA_1 - ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
2019-03-12 - ZMIANA_2 - SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ
2019-03-21 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Wykaz badań - diagnostyka laboratoryjna - załącznik nr 1 do SWKO
3. Formularz oferty
4. Załącznik nr 1 do Formularza oferty - wykaz osób
5. Załącznik nr 8 do Formularza oferty - Cennik mikrobiologia
6. Projekt umowy Zadanie Nr 1 - Diagnostyka Laboratoryjna
7. Projekt umowy Zadanie Nr 2 - Badania Mikrobiologiczne
8. Projekt Umowy dzierżawy laboratorium
9. Zmiana 2_Wykaz badań - diagnostyka laboratoryjna - załącznik nr 1 do SWKO

NCZ S.A. KO.2.2019
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W PORADNI ENDOSKOPII DIAGNOSTYCZNEJ W NCZ S.A.

Informacje o konkursie:
2019-02-22 - OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
2019-03-04 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy - poradnia endoskopii diagnostycznej

NCZ S.A. KO.1.2019
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W PORADNI URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ W NAMYSŁOWSKIM CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o konkursie:
2019-01-30 - OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
2019-02-12 - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.11.2018
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W ODDZIAŁACH DZIECIĘCYM I NEONATOLOGICZNYM W NAMYSŁOWSKIM CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA.

Informacje o konkursie:
2018-12-12 - OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
2018-12-19 - ZMIANA_1 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
2018-12-31 - ZMIANA_2 - INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA
2019-01-07 - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy Zadanie nr 1
4. Projekt umowy Zadanie nr 2
5. Projekt umowy Zadanie nr 3
6. Projekt umowy Zadanie nr 4

NCZ S.A. KO.10.2018
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW NA: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE SPECJALISTYCZNE W PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO–LECZNICZYM W NCZ S.A.

Informacje o konkursie:
2018-11-28 - OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
2018-12-03 - ZMIANA_1
2018-12-12 - OGŁOSZENIE O ROSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy Poradnia Zdrowia Psychicznego
4. Projekt umowy Zakład Opiekuńczo Leczniczy
5. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO po zmianie_1
6. Formularz oferty po zmianie_1

NCZ S.A. KO.9.2018
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NEUROLOGICZNE W NCZ SA

Informacje o konkursie:
2018-11-27 - OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
2018-12-12 - OGŁOSZENIE O ROSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.8.2018
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PIELĘGNIARSKIE W NAMYSŁOWSKIM CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje o konkursie:
2018-09-20 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2018-09-28 - OGŁOSZENIE O ROSTRZYGNIĘCIU KONKURSU I PRZESUNIĘCIU TERMINU
2018-10-01 - OGŁOSZENIE O ROSTRZYGNIĘCIU KONKURSU ZADANIE NR 2

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.7.2018
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE I PIELĘGNIARSKIE W DNI POWSZEDNIE OD GODZ. 18.00 DO 08.00 DNIA NASTĘPNEGO ORAZ W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA OD GODZ. 08.00 DO 08.00 DNIA NASTĘPNEGO; NA ŚWIADCZENIA USŁUG PIELĘGNIARSKICH W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W DOMU CHOREGO NA WEZWANIE TELEFONICZNE; NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PIELĘGNIARSKIE I RATOWNIKA MEDYCZNEGO W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA

Informacje o konkursie:
2018-06-06 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2018-06-29 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Oświadczenie do umowy zlecenie
4. Projekt umowy - lekarze kontrakt
5. Projekt umowy - pielęgniarka nśoz kontrakt
6. Projekt umowy - pielęgniarka oddziały kontrakt
7. Projekt umowy - pielęgniarka wyjazdowa kontrakt
8. Projekt umowy zlecenie - pielęgniarka nśoz
9. Projekt umowy zlecenie - pielęgniarka wyjazdowa
10. Projekt umowy zlecenie - lekarz
11. Projekt umowy zlecenie - pielęgniarka oddziały
12. Projekt umowy zlecenie - ratownik medyczny

NCZ S.A. KO.6.2018
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE CHIRURGICZNE DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S. A.

Informacje o konkursie:
2018-06-06 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2018-06-20 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.5.2018
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE LEKARSKIE ANESTEZJOLOGICZNE DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S. A.

Informacje o konkursie:
2018-06-06 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2018-06-20 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.4.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEPROWADZENIE AUDYTU ORAZ KOMPLEKSOWA USŁUGA OPRACOWANIA, AKTUALIZACJI I WDROŻENIA DOKUMENTACJI WYMAGANEJ PRZEZ POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, W TYM RODO.

Informacje o konkursie:
2018-04-26 - ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-05-21 - OGŁOSZENIE O ROSTRZYGNIĘCIU

Dokumenty do konkursu:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie wykonawcy

NCZ S.A. KO.3.2018
KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PSYCHOLOGICZNE.

Informacje o konkursie:
2018-04-26 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2018-05-10 - OGŁOSZENIE O ROSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Załącznik nr 1 do Formularza oferty - wykaz osób
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.2.2018
KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W RAMACH WYKONYWANIA BADAŃ TK DLA NCZ S.A.

Informacje o konkursie:
2018-03-13 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2018-03-20 - ZMIANA 1
2018-03-20 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE PO ZMIANIE _1
2018-03-28 - OGŁOSZENIE O ROSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Cennik
4. Załącznik nr 2 do Formularza oferty - wykaz osób
5. Załącznik nr 3 do Formularza oferty - wykaz sprzętu
6. Projekt umowy
7. Projekt umowy dzierżawy pomieszczeń
8. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO po zmianie _1
9. Formularz oferty po zmianie_1
10. Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty - Cennik - Zadanie 1 po zmianie_1
11. Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty - Cennik - Zadanie 2 po zmianie_1
12. Projekt umowy po zmianie_1

NCZ S.A. KO.1.2018
KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH I CYTOLOGICZNYCH

Informacje o konkursie:
2018-03-13 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2018-03-14 - ZMIANA 1
2018-03-21 - OGŁOSZENIE O ROSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe warunki konkursu ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Załącznik nr 1 do Formularza oferty - wykaz osób
4. Projekt umowy badania histopatologiczne i cytologiczne
5. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO — po Zmianie 1


Informacje o konkursie:

Dokumenty do konkursu:

NCZ S.A. KO.22.2017
KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W DNI POWSZEDNIE OD GODZ. 18:00 DO 8:00 DNIA NASTĘPNEGO ORAZ W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA OD GODZ. 8:00 DO 8:00 DNIA NASTĘPNEGO; NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PIELĘGNIARSKIE W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA.

Informacje o konkursie:
2017-12-13 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2017-12-27 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy zlecenia - lekarze POZ
4. Projekt umowy kontraktu - lekarze POZ
5. Projekt umowy zlecenia - pielęgniarka na wszystkie oddziały
6. Oświadczenie do umowy zlecenia

NCZ S.A. KO.21.2017
KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W PRACOWNI FIZJOTERAPII DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o konkursie:
2017-11-22 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2017-12-15 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
2. Formularz oferty
3. Wykaz osób
4. Projekt umowy pracownia fizjoterapii
5. Projekt umowy dzierżawa pomieszczeń
6. Projekt umowy dzierżawa pomieszczeń po zmianie_1

NCZ S.A. KO.20.2017
KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W PORADNI ENDOSKOPII DIAGNOSTYCZNEJ DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o konkursie:
2017-11-22 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2017-12-11 - ZMIANA 1 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
2017-12-27 - OGŁOSZENIE O PRZESUNIECIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA
2018-01-05 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.19.2017
KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA USŁUGI LEKARSKIE W ODDZIALE UROLOGICZNYM ORAZ W PORADNI UROLOGICZNEJ

Informacje o konkursie:
2017-11-22 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2017-12-11 - ZMIANA 1 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
2017-12-27 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy zadanie nr 1
4. Projekt umowy zadanie nr 2

NCZ S.A. KO.18.2017
KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA USŁUGI LEKARSKIE W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM ORAZ W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ

Informacje o konkursie:
2017-11-22 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2017-12-11 - ZMIANA 1 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
2017-12-27 - OGŁOSZENIE O PRZESUNIECIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA
2018-01-05 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy zadanie nr 1, 2
4. Projekt umowy zadanie nr 3
5. Projekt umowy zadanie nr 4

NCZ S.A. KO.17.2017
KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA USŁUGI LEKARSKIE W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA USŁUGI LEKARSKIE W ODDZIAŁACH WEWNĘTRZNYM I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ (ZOL I ODDZIAŁU OPIEKI PALIATYWNEJ) ORAZ W PORADNI KARDIOLOGICZNEJ

Informacje o konkursie:
2017-11-22 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2017-12-11 - ZMIANA 1 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
2017-12-27 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy zadanie nr 1
4. Projekt umowy zadanie nr 2
5. Projekt umowy zadanie nr 3
6. Projekt umowy zadanie nr 4
7. Projekt umowy zadanie nr 5

NCZ S.A. KO.16.2017
KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA USŁUGI LEKARSKIE W ODDZIAŁACH DZIECIĘCYM I NEONATOLOGICZNYM

Informacje o konkursie:
2017-11-22 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2017-12-11 - ZMIANA 1 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
2017-12-27 - OGŁOSZENIE O PRZESUNIECIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA
2018-01-05 - OGŁOSZENIE O PONOWNYM PRZESUNIECIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy zadanie nr 1
4. Projekt umowy zadanie nr 2
5. Projekt umowy zadanie nr 3
6. Projekt umowy zadanie nr 4

.
.

Informacje o konkursie:

Dokumenty do konkursu:

Sprostowanie
SPROSTOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 25.10.2017 R. W PRZEDMIOCIE TRWANIA UMOWY.

Informacje o konkursie:
30.10.2017 - ZAPYTANIE OFERTOWE
30.10.2017 - PROJEKT UMOWY

Dokumenty do konkursu:
1. Załączniki

Zapytanie ofertowe
ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Informacje o konkursie:
2017-10-25 - ZAPYTANIE OFERTOWE.
2017-10-25 - PROJEKT UMOWY.

Dokumenty do konkursu:
1. Załączniki


Informacje o konkursie:

Dokumenty do konkursu:

NCZ S.A. KO.15.2017
KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE WYKONANIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH DLA NCZ S.A.

Informacje o konkursie:
2017-10-10 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2017-10-25 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe warunki konkursu ofert - SWKO
2. Wykaz badań - diagnostyka laboratoryjna - załącznik nr 1 do SWKO
3. Formularz oferty
4. Załącznik nr 1 do Formularza oferty - wykaz osób
5. Załącznik nr 8 do Formularza oferty - Cennik mikrobiologia
6. Projekt umowy laboratorium diagnostyczne
7. Projekt umowy mikrobiologia
8. Projekt Umowy dzierżawy laboratorium
9. Zmiana_1
10. 07 projekt umowy laboratorium diagnostyczne po Zmianie_1

NCZ S.A. KO.14.2017
KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W PORADNI CHIRURGICZNEJ

Informacje o konkursie:
2017-09-22 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2017-10-06 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.13.2017
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PIELĘGNIARSKIE W NAMYSŁOWSKIM CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA: NA ODDZIAŁACH NCZ SA; W PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ ORAZ POJEDYNCZE ŚWIADCZENIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH NCZ SA

Informacje o konkursie:
2017-09-13 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2017-09-22 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.12.2017
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE I PIELĘGNIARSKIE W DNI POWSZEDNIE OD GODZ. 18.00 DO 08.00 DNIA NASTĘPNEGO ORAZ W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA OD GODZ. 08.00 DO 08.00 DNIA NASTĘPNEGO; NA ŚWIADCZENIA USŁUG PIELĘGNIARSKICH W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W DOMU CHOREGO NA WEZWANIE TELEFONICZNE – W TRYBIE WYJAZDOWYM W DNI WOLNE, ŚWIĄTECZNE OD GODZINY 08.00 DO 20.00 ZORGANIZOWANEJ U ZAMAWIAJĄCEGO; ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PIELĘGNIARSKIE NA BLOKU OPERACYJNYM; ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PIELĘGNIARSKIE W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA.

Informacje o konkursie:
2017-09-13 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2017-09-22 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
2. Formularz oferty
3. Umowa lekarze POZ kontrakt
4. Umowa pielęgniarka POZ kontrakt
5. Umowa pielęgniarka w domu chorego kontrakt
6. Umowa Zlecenia pielęgniarka w domu chorego
7. Umowa Zlecenia pielęgniarka Blok operacyjny
8. Umowa pielęgniarka Blok operacyjny kontrakt
9. Umowa Zlecenia pielęgniarka na wszystkie oddziały
10. Oświadczenie do umowy zlecenia

NCZ S.A. KO.10.2017
KONKURS NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE CHIRURGICZNE

Informacje o konkursie:
2017-08-18 - OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
2017-08-28 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Sczczegółowe warunki konkursu
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy zadanie nr 1
4. Projekt umowy zadanie nr 2
5. Projekt umowy zadanie nr 3

NCZ S.A. KO.11.2017
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE I PIELĘGNIARSKIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NAMYSŁÓW

Informacje o konkursie:
2017-06-12 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2017-06-23 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Umowa badania gastroskopii, kolonoskopii
4. Umowa badania USG
5. Umowa konsultacje diabetologiczne
6. Umowa pielegniarka

NCZ S.A. KO.10.2017
KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE CHIRURGICZNE

Informacje o konkursie:
2017-06-05 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2017-06-28 - INFORMACJA O PRZESUNIECIU TERMINU ROZSTRZYGNIECIA KONKURSU
2017-08-18 - UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy zadanie nr 1
4. Projekt umowy zadanie nr 2
5. Projekt umowy zadanie nr 3

NCZ S.A. KO.9.2017
KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE I PIELĘGNIARSKIE W DNI POWSZEDNIE OD GODZ. 18.00 DO 08.00 DNIA NASTĘPNEGO ORAZ W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA OD GODZ. 08.00 DO 08.00 DNIA NASTĘPNEGO; NA ŚWIADCZENIA USŁUG PIELĘGNIARSKICH W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W DOMU CHOREGO NA WEZWANIE TELEFONICZNE – W TRYBIE WYJAZDOWYM W DNI WOLNE, ŚWIĄTECZNE OD GODZINY 08.00 DO 20.00 ZORGANIZOWANEJ U ZAMAWIAJĄCEGO

Informacje o konkursie:
2017-06-05 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2017-06-23 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. UMOWA ZLECENIE lekarze POZ
4. UMOWA lekarze POZ kontrakt
5. Umowa zlecenie pielęgniarka POZ
6. Umowa pielęgniarka POZ kontrakt
7. Umowa pielęgniarka w domu chorego
8. Oświadczenie do umowy zlecenie

NCZ S.A. KO.8.2017
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE I PIELĘGNIARSKIE W DNI POWSZEDNIE OD GODZ. 18.00 DO 08.00 DNIA NASTĘPNEGO ORAZ W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA OD GODZ. 08.00 DO 08.00 DNIA NASTĘPNEGO; NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PIELĘGNIARSKIE W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA; NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REHABILITACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA, ZOL-U I HOSPICJUM ORAZ NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM SANITARNYM Z ZESPOŁEM PODSTAWOWYM – OBSŁUGA KARETKI ZAMAWIAJĄCEGO OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI OD GODZ. 7.00 DO 19.00

Informacje o konkursie:
2017-04-18 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2017-04-28 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert SWKO
2. Formularz oferty
3. Umowa zlecenie lekarze POZ
4. Umowa lekarze POZ kontrakt
5. Umowa zlecenie pielęgniarka POZ
6. Umowa pielęgniarka POZ kontrakt
7. Umowa zlecenie pielęgniarka na wszystkie oddziały
8. Umowa pielęgniarka na wszystkie oddziały kontrakt
9. Umowa zlecenie usługi rehabilitacyjne na wszystkie oddziały, ZOL i Hospicjum
10. Umowa usługi rehabilitacyjne na wszystkie oddziały, ZOL i Hospicjum kontrakt
11. Umowa zlecenie ratownik-kierowca, pielęgniarka, ratownik
12. Umowa ratownik-kierowca, pielęgniarka, ratownik kontrakt
13. Oświadczenie do umowy zlecenie
14. Wymagania - Ratownicy medyczni, ratownicy i pielęgniarki - obsługa karetki Zamawiającego
15. Załącznik nr 9 do formularza oferty - wykaz osób

NCZ S.A. KO.7.2017
KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM

Informacje o konkursie:
2017-03-16 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2017-03-23 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe warunki konkursu SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.6.2017
KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE I PIELĘGNIARSKIE W DNI POWSZEDNIE OD GODZ. 18.00 DO 08.00 DNIA NASTĘPNEGO ORAZ W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA OD GODZ. 08.00 DO 08.00 DNIA NASTĘPNEGO; NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PIELĘGNIARSKIE W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA; NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REHABILITACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA, ZOL-U I HOSPICJUM ORAZ NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM SANITARNYM Z ZESPOŁEM PODSTAWOWYM – OBSŁUGA KARETKI ZAMAWIAJĄCEGO

Informacje o konkursie:
2017-03-16 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2017-03-31 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe warunki konkursu SWKO
2. Formularz oferty
3. Umowa zlecenie lekarze POZ
4. Umowa lekarze POZ kontrakt
5. Umowa zlecenie pielęgniarki POZ
6. Umowa pielęgniarki POZ kontrakt
7. Umowa zlecenie pielęgniarki na wszystkie oddziały
8. Umowa pielęgniarki na wszystkie oddziały kontrakt
9. Umowa zlecenie usługi rehabilitacyjne na wszystkie oddziały, ZOL i Hospicjum
10. Umowa usługi rehabilitacyjne na wszystkie oddziały, ZOL i Hospicjum kontrakt
11. Umowa zlecenie ratownik-kierowca, pielegniarka, ratownik
12. Umowa ratownik-kierowca, pielegniarka, ratownik kontrakt
13. Oświadczenie do umowy zlecenie
14. Wymagania - ratownicy medyczni, ratownicy

NCZ S.A. KO.5.2017
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA USŁUG ANESTEZJOLOGICZNYCH DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

Informacje o konkursie:
2017-03-03 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2017-03-23 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
2. FORMULARZ OFERTY
3. PROJEKT UMOWY - ZADANIE NR 1
4. PROJEKT UMOWY ZLECENIE - ZADANIE NR 2

NCZ S.A. KO.4.2017
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W PORADNI URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ W NCZ SA

Informacje o konkursie:
2017-02-17 - OGŁOSZENIE O POSTEPOWANIU
2017-02-27 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.3.2017
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W ODDZIALE DZIECIĘCYM NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o konkursie:
2017-01-23 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2017-01-31 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIECIU KONKURSÓW

Dokumenty do konkursu:
1. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT - SWKO
2. FORMULARZ OFERTY
3. PROJEKT UMOWY

NCZ S.A. KO.2.2017
ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE LEKARSKIE ANESTEZJOLOGICZNE DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S. A.

Informacje o konkursie:
2017-01-23 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2017-01-31 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIECIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. 1. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT - SWKO
2. 2. FORMULARZ OFERTY
3. 3. PROJEKT UMOWY

NCZ S.A. KO.1.2017
KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE I PIELĘGNIARSKIE W DNI POWSZEDNIE OD GODZ. 18.00 DO 08.00 DNIA NASTĘPNEGO ORAZ W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA OD GODZ. 08.00 DO 08.00 DNIA NASTĘPNEGO ORAZ NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PIELĘGNIARSKIE W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA

Informacje o konkursie:
2017-01-16 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2017-01-24 - OGŁOSZENIE O ROSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe warunki konkursu - SWKO
2. Formularz oferty
3. Umowa zlecenie - lekarze POZ
4. Umowa zlecenie - pielegniarki POZ
5. Umowa zlecenie - pielęgniarka na wszystkie oddziały
6. Oświadczenie do umowy zlecenie

NCZ S.A. KO.17.2016
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE I PIELĘGNIARSKIE W DNI POWSZEDNIE OD GODZ. 18.00 DO 08.00 DNIA NASTĘPNEGO ORAZ W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA OD GODZ. 08.00 DO 08.00 DNIA NASTĘPNEGO

Informacje o konkursie:
2016-12-16 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2016-12-21 - ZMIANA_1
2016-12-30 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty

NCZ S.A. KO.16.2016
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NEUROLOGICZNE W NAMYSŁOWSKIM CENTRUM ZDROWIA S. A.

Informacje o konkursie:
2016-12-16 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2016-12-22 - ZMIANA_1
2016-12-30 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy
4. Formularz oferty po Zmianie_1

NCZ S.A. KO.15.2016
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE SPECJALISTYCZNE W PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO- LECZNICZYM NCZ S.A.

Informacje o konkursie:
2016-12-16 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2016-12-22 - ZMIANA_1
2016-12-30 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy Poradna Zdrowia Psychicznego
4. Projekt umowy Zakład Opiekuńczo- Leczniczy
5. Formularz oferty po Zmianie_1

NCZ S.A. KO.14.2016
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W ODDZIALE DZIECIĘCYM

Informacje o konkursie:
2016-12-16 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2016-12-28 - OGŁOSZENIE O ROSTRZYGNIECIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.13.2016
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PIELĘGNIARSKIE W NAMYSŁOWSKIM CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje o konkursie:
2016-11-18 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2016-11-28 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.12.2016
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA USŁUGI LEKARSKIE W ODDZIALE DZIECIĘCYM

Informacje o konkursie:
2016-10-20 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2016-10-28 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
2016-10-31 - INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU
2016-11-03 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy zad. nr 1
4. Projekt umowy zad. nr 2

NCZ S.A. KO.11.2016
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE WYKONYWANIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o konkursie:
2016-10-11 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2016-10-18 - ZMIANA_1
2016-10-24 - OGŁOSZENIE O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Wykaz badań - diagnostyka laboratoryjna - załącznik nr 1 do SWKO
3. Formularz oferty
4. Załącznik nr 1 do Formularza oferty - wykaz osób
5. Załącznik nr 8 do Formularza oferty - Cennik mikrobiologia
6. Projekt umowy laboratorium diagnostyczne
7. Projekt umowy mikrobiologia
8. Projekt Umowy dzierżawy laboratorium
9. Załącznik nr 8 do Formularza oferty - Cennik mikrobiologia po Zmianie_1

NCZ S.A. KO.10.2016
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PIELĘGNIARSKIE W NAMYSŁOWSKIM CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje o konkursie:
2016-09-22 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2016-09-30 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy zad. nr 1
4. Projekt umowy zad. nr 2

NCZ S.A. KO.9.2016
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA USŁUGI LEKARSKIE W ODDZIALE DZIECIĘCYM

Informacje o konkursie:
2016-09-05 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2016-09-13 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.8.2016
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA: ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE LEKARSKIE ANESTEZJOLOGICZNE DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S. A.

Informacje o konkursie:
2016-07-21 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2016-08-05 - INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU
2016-08-12 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.6.2016
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA: ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE LEKARSKIE ANESTEZJOLOGICZNE DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S. A.

Informacje o konkursie:
2016-07-04 - OGŁOSZENIE
2016-07-14 - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.7.2016
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE WYKONYWANIA RENTGENODIAGNOSTYKI DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o konkursie:
2016-06-28 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2016-06-29 - ZMIANA_1
2016-07-07 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Wykaz badań - rentgenodiagnostyka - załącznik nr 1 do SWKO
3. Formularz oferty
4. Załącznik nr 1 do Formularza oferty - wykaz osób
5. Projekt Umowy - rentgenodiagnostyka
6. Projekt Umowy - dzierżawa pomieszczeń
7. Projekt Umowy - rentgenodiagnostyka po Zmianie_1
8. Projekt Umowy - dzierżawa pomieszczeń po Zmianie_1

NCZ S.A. KO.5.2016
CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE CHIRURGICZNE NA ODDZIALE CHIRURGICZNYM ORAZ W PORADNI CHIRURGICZNEJ.

Informacje o konkursie:
2016-05-17 - OGŁOSZENIE
2016-05-27 - OGŁOSZENIE O WYNIKU ROZSTRZYGNIECIA KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.4.2016
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH I CYTOLOGICZNYCH

Informacje o konkursie:
2016-03-08 - OGŁOSZENIE
2016-03-16 - ZMIANA_1
2016-03-21 - OGŁOSZENIE O WYNIKU ROZSTRZYGNIECIA POSTEPOWANIA

Dokumenty do konkursu:
1. 02 Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - SWKO
2. 03 Formularz oferty
3. 04 Załącznik nr 1 do Formularza oferty - wykaz osób
4. 05 Projekt umowy

NCZ S.A. KO.3.2016
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE WYKONYWANIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o konkursie:
2016-02-17 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2016-02-24 - ZMIANA_1
2016-02-26 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Wykaz badań - diagnostyka laboratoryjna - załącznik nr 1 do SWKO
2. Formularz oferty
3. Załącznik nr 1 do Formularza oferty - wykaz osób
4. Załącznik nr 8 do Formularza oferty - Cennik mikrobiologia
5. Projekt umowy mikrobiologia
6. Projekt umowy laboratorium diagnostyczne
7. Projekt Umowy dzierżawy laboratorium

NCZ S.A. KO.2.2016
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W PRACOWNI FIZJOTERAPII NCZ S.A.

Informacje o konkursie:
2016-01-20 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2016-01-29 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz oferty
3. Załącznik nr 1 do Formularza oferty
4. Projekt umowy
5. Projekt umowy dzierżawy
6. Wykaz sprzętu w Pracowni Fizjoterapii

NCZ S.A. KO.1.2016
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W PORADNI ENDOSKOPII DIAGNOSTYCZNEJ DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o konkursie:
2016-01-13 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2016-01-16 - ZMIANA_1
2016-01-25 - INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU
2016-01-29 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy
4. Projekt umowy po Zmianie_1

NCZ S.A. KO.12.2015
CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM ORAZ W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ

Informacje o konkursie:
2016-01-13 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2016-01-25 - OGŁOSZENIE O ROSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.14.2015
CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE CHIRURGICZNE NA ODDZIALE CHIRURGICZNYM ORAZ W PORADNI CHIRURGICZNEJ

Informacje o konkursie:
2015-12-09 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy Zadanie nr 1
4. Projekt umowy Zadanie nr 2
5. logo
6. Ogłoszenie o rostrzygnięciu konkursu

NCZ S.A. KO.13.2015
CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W ODDZIALE UROLOGICZNYM ORAZ W PORADNI UROLOGICZNEJ

Informacje o konkursie:
2015-12-09 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy Zadanie nr 1
4. Projekt umowy Zadanie nr 2,3,4
5. logo
6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

NCZ S.A. KO.12.2015
CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM ORAZ W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ

Informacje o konkursie:
2015-12-09 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2015-12-11 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE PO ZMIANIE_1
2015-12-11 - ZMIANA_1
2016-01-14 - INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU
2016-01-25 - OGŁOSZENIE O ROSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy Zadanie nr 1, 2
4. Projekt umowy Zadanie nr 3, 4
5. Projekt umowy Zadanie nr 5, 6, 7
6. logo
7. SWKO po Zmianie_1

NCZ S.A. KO.11.2015
CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W ODDZIAŁACH DZIECIĘCYM I NEONATOLOGICZNYM

Informacje o konkursie:
2015-12-09 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2015-12-11 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE PO ZMIANIE_1
2015-12-11 - ZMIANA_1
2016-01-14 - INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU
2016-01-25 - INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU
2016-01-29 - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy Zadanie nr 1
4. Projekt umowy Zadanie nr 2
5. Projekt umowy Zadanie nr 3,4,5
6. logo
7. SWKO po Zmianie_1

NCZ S.A. KO.10.2015
CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W ODDZIAŁACH WEWNĘTRZNYM I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ ORAZ W PORADNI KARDIOLOGICZNEJ

Informacje o konkursie:
2015-12-09 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2015-12-11 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE PO ZMIANIE_1
2015-12-11 - ZMIANA_1
2015-12-23 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE PO ZMIANIE_2
2015-12-23 - ZMIANA_2
2016-01-14 - OGŁOSZENIE O ROSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz oferty
3. Projekt umowy Zad. 1
4. Projekt umowy Zad. 2-4
5. Projekt umowy Zad. 5
6. logo
7. SWKO po Zmianie_1
8. SWKO po Zmianie_2
9. Formularz oferty po Zmianie_2
10. Projekt umowy Zad. 1po Zmianie_2
11. Projekt umowy Zad. 6
12. Projekt umowy Zad. 7

NCZ S.A. KO.9.2015
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE ANESTEZJOLOGICZNE DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje o konkursie:
2015-11-24 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2015-12-04 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz Oferty
3. projekt umowy

NCZ S.A. KO.8.2015
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W RAMACH WYKONYWANIA BADAŃ TK DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

Informacje o konkursie:
2015-11-18 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dokumenty do konkursu:
1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
2. Formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. oświadczenie zobowiązania do najmu pomieszczeń
5. oświadczenie o osobach i ich uprawnieniach
6. wykaz osób
7. ilość i rodzaje badań
8. wykaz sprzętu

NCZ S.A. KO.7.2015
SWIADCZENIA ZDROWOTNE PIELEGNIARSKIE W NAMYSLOWSKIM CENTRUM ZDROWIA

Informacje o konkursie:
2015-09-21 - OGLOSZENIE O KONKURSIE
2015-09-30 - ZMIANA TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA
2015-10-01 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz Oferty
3. OSWIADCZENIE
4. WZOR UMOWY

NCZ S.A. KO.6.2015
UDZIELANIE SWIADCZEN OPIEKI ZDROWOTNEJ NA USŁUGI LEKARSKIE CHIRURGICZNE - LEKARZ ODDZIALU

Informacje o konkursie:
2015-08-05 - OGLOSZENIE O POSTEPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT
2015-08-12 - OGLOSZENIE O ROZSTRZYGNIECIU KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. projekt umowy

NCZ S.A. KO.5.2015
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE NA USŁUGI CHIRURGICZNE

Informacje o konkursie:
2015-07-08 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
2015-07-23 - PRZESUNIĘCIE TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
2015-07-30 - INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU
2015-08-03 - OGLOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU
2015-08-05 - OGLOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU -ZAD. 6 ORAZ TERMIN PODPISANIA UMOW

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz Oferty
3. Projekt umowy - zad 1 -Pełnomocnik Dyrektora na oddziale
4. Projekt umowy - zad.2-4- Lekarz oddziału
5. Projekt umowy - zad. 5 - lekarz oddziału /poradni
6. Projekt umowy - zad. 6 - lekarz dyżurujący

NCZ S.A. KO.3.2015
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PIELĘGNIARSKIE DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o konkursie:
2015-02-03 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2015-02-20 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Projekt umowy
5. wykaz

NCZ S.A. KO.2.2015
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W PORADNI URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ W NCZ SA

Informacje o konkursie:
2015-02-02 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2015-02-19 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.1.2015
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W PORADNIA ENDOSKOPOWEJ NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o konkursie:
2015-01-08 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2015-01-26 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Projekt umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE
PRZYSTOSOWANIE PODŁOŻA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ODDZIAŁÓW WEWNĘTRZNEGO ORAZ NEONATOLOGICZNEGO W WYKŁADZINĘ ANTYPOŚLIZGOWĄ ORAZ ZAKUP I UŁOŻENIE WYKŁADZINY ANTYPOŚLIZGOWEJ W W/W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

Informacje o konkursie:
2014-12-31 - ZAPROSZENIE
2015-01-08 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dokumenty do konkursu:
1. formularz ofertowy
2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

NCZ S.A. KO.20.2014
CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE NA ODDZIALE GINEKOLOGCZNO-POŁOŻNICZYM

Informacje o konkursie:
2015-01-02 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2015-01-22 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Projekt umowy 1, 2,
5. projekt umowy

NCZ S.A. KO.19.2014
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE SPECJALISTYCZNE W PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Informacje o konkursie:
2014-12-16 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2015-01-05 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO. 18.2014
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE NA ODDZIALE DZIECIĘCYM I NEONATOLOGICZNYM

Informacje o konkursie:
2014-12-03 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2014-12-19 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.17.2014
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM

Informacje o konkursie:
2014-12-02 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2014-12-19 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Projekt umowy 1, 2, 3 ,4 ,5
5. projekt umowy

NCZ S.A. KO.16.2014
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE NA ODDZIALE WEWNĘTRZNYM NCZ SA

Informacje o konkursie:
2014-11-03 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2014-11-21 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.15.2014
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE NA ODDZIALE UROLOGICZNYM ORAZ PORADNI UROLOGICZNEJ NCZ SA

Informacje o konkursie:
2014-11-03 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2014-11-21 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.14.2014
ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH PIELĘGNIARSKICH W NCZ SA ( 4 ZADANIA)

Informacje o konkursie:
2014-09-08 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2014-09-25 - OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.13.2014
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PIELĘGNIARSKIE - PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA NA ODDZIALE CHIRURGICZNYM NCZ SA

Informacje o konkursie:
2014-06-23 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2014-07-01 - DOKONYWANE ZMIANY
OGŁOSZENIE PO ZMIANACH
2014-07-14 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKUSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Projekt umowy
5. SWKO po zmianach

NCZ S.A. KO.12.2014
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH LEKARSKICH W ZOL

Informacje o konkursie:
2014-06-09 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2014-06-25 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.11.2014
ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH ANESTEZJOLOGICZNYCH DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o konkursie:
2014-05-07 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2014-05-23 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.10.2014
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PIELĘGNIARSKIE DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o konkursie:
2014-03-04 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2014-03-20 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.9.2014
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PIELĘGNIARSKIE W RAMACH OBSŁUGI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH NCZ SA

Informacje o konkursie:
2014-02-10 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2014-02-26 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. projekt umowy

NCZ S.A. KO.8.2014
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAN HISTOPATOLOGICZNYCH DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A

Informacje o konkursie:
2014-02-05 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2014-02-10 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
2014-02-17 - ODPOWIEDZI 2
2014-02-21 - OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.7.2014
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W PORADNI URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ

Informacje o konkursie:
2014-02-04 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2014-02-20 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.6.2014
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE- KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNE

Informacje o konkursie:
2014-01-21 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2014-02-06 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.5.2014
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA NA ODDZIALE DZIECIĘCYM I NEONATOLOGICZNYM

Informacje o konkursie:
2014-01-13 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2014-01-29 - OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.4.2014
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W PORADNI KARDIOLOGICZNEJ

Informacje o konkursie:
2014-01-13 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2014-01-29 - OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.3.2014
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE W PORADNI ENDOSKOPOWEJ- DIAGNOSTYCZNEJ

Informacje o konkursie:
2014-01-13 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2014-01-29 - OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.2.2014
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA NCZ SA

Informacje o konkursie:
2014-01-08 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2014-01-24 - OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Załącznik 1
3. Załącznik 2 do SWKO
4. oferta
5. oświadczenie 1
6. wykaz narzędzi
7. wykaz osób
8. zobowiązanie
9. projekt umowy

NCZ S.A. KO.1.2014
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE Z ZAKRESU LEKARZA MEDYCYNY PRACY

Informacje o konkursie:
2014-01-07 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2014-01-23 - OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.14.2013
CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA LEKARSKIE NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM

Informacje o konkursie:
2013-10-31 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2013-11-18 - OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.13.2013
CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA LEKARSKIE NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM II

Informacje o konkursie:
2013-10-30 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2013-11-18 - OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.12.2013
CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZYM NCZ SA

Informacje o konkursie:
2013-10-14 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.11.2013
CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE NA ODDZIALE DZIECIĘCYM I NEONATOLOGICZNYM NCZ SA

Informacje o konkursie:
2013-10-14 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.10.2013
CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE NA ODDZIALE WEWNĘTRZNYM W NCZ SA

Informacje o konkursie:
2013-10-07 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2013-10-23 - OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.9.2013
CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE NA ODDZIALE UROLOGICZNYM NCZ SA

Informacje o konkursie:
2013-10-07 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2013-10-23 - OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.8.2013
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PIELĘGNIARSKIE - PIELĘGNIARSKA KOORDYNUJĄCA NA ODDZIALE UROLOGICZNYM NCZ S.A.

Informacje o konkursie:
2013-09-12 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2013-09-30 - OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.7.2013
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PIELĘGNIARSKIE W NAMYSŁOWSKIM CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o konkursie:
2013-08-28 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2013-09-13 - OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.6.2013
DYŻURY LEKARSKIE NA ODDZIALE DZIECIĘCYM I NEONATOLOGICZNYM NCZ S.A.

Informacje o konkursie:
2013-08-23 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2013-09-12 - OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.5.2013
OPIEKA LEKARSKA W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO- LECZNICZYM NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o konkursie:
2013-08-14 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2013-08-29 - OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.4.2013
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARSKIE NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNI-POŁOŻNICZYM DLA NCZ S.A.

Informacje o konkursie:
2013-03-21 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.3.2013
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE SPECJALISTYCZNE W PORADNI URAZOWO- ORTOPEDYCZNEJ

Informacje o konkursie:
2013-02-08 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2013-02-20 - OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.2.2013
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PIELĘGNIARSKIE W ZAKRESIE 24 GODZINNEJ GOTOWOŚCI DO PRACY W NAMYSŁOWSKIM CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje o konkursie:
2013-02-07 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2013-02-18 - OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. Projekt umowy

NCZ S.A. KO.1.2013
WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ ENDOSKOPOWYCH W PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ

Informacje o konkursie:
2013-01-17 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2013-01-29 - OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Dokumenty do konkursu:
1. SWKO
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. wykaz zabiegów
5. projekt umowy